Nazwa badania Cena    Okres  Oznaczenie 
  PLN  Materiał oczekiwania badań
      na wynik  na probówce
      (dni robocze)  
Hematologia        
Morfologia  (26 parametrów)  14,0      Krew (EDTA -K3) 1  
Morfologia z roz.manualnym  19,0      Krew (EDTA -K3) 1  
Rozmaz manualny (wg Schillinga)  5,0      Krew (EDTA -K3) 1  
Retikulocyty (6 parametrów)  9,0      Krew (EDTA -K3) 1  
Leukocytoza bez rozmazu  7,0      Krew (EDTA -K3) 1  
Trombocyty  6,0      Krew (EDTA -K3) 1  
Trombocyty (pobr.na cytrynian)  6,0      Krew cytrynianowa 1 T
OB  5,0      Krew(EDTA-K3) 1  
Koagulologia        
Czas krwawienia i krzepnięcia  10,0      tylko w pkt pobrań 1  
Układ krzepnięcia  (APTT,INR, Fibynogen)  25,0      Osocze cytrynian. 1  
Czas protrombinowy (PT), wskaźnik Quicka, INR  8,0      Osocze cytrynian. 1  
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT )  10,0      Osocze cytrynian. 1  
Fibrynogen  9,0      Osocze cytrynian. 1  
D-dimery (metoda ilościowa )   25,0      Osocze cytrynian. 1 H
Badania moczu        
Mocz - analiza ogólna  9,0      Mocz 1  nr moczu
Mocz poranny – białko  7,0      Mocz 1 Bc
Mocz poranny – glukoza  7,0      Mocz 1 G
Mocz - liczba Addisa  9,0      Mocz 7 W
Mocz –glukoza+ciała ketonowe  10,0      Mocz 1 Gl
Mocz poranny -amylaza  7,0      Mocz 1 B
Mocz poranny – mocznik   8,0      Mocz 1 B
Mocz poranny– kreatynina  8,0      Mocz 1 B
Mocz poranny– kwas moczowy  8,0      Mocz 1 B
Mocz poranny– sód   8,0      Mocz 1 B
Mocz poranny– potas  8,0      Mocz 1 B
Mocz poranny – magnez  8,0      Mocz 1 B
Mocz poranny– wapń  8,0      Mocz 1 B
Mocz poranny – fosforany nieorganiczne  8,0      Mocz 1 B
Mocz – próba Sulkowitcha  8,0      Mocz 1 Su
Mocz dobowy-mikroalbumina  20,0      Mocz 3 W
Mocz dobowy – białko  8,0      Mocz 1 Bc
Mocz dobowy-glukoza  9,0      Mocz 1 G
Mocz dobowy – mocznik  8,0      Mocz 1 B
Mocz dobowy-kreatynina  8,0      Mocz 1 B
Mocz dobowy-kwas moczowy  8,0      Mocz 1 B
Mocz dobowy- sód   8,0      Mocz 1 B
Mocz dobowy- potas  8,0      Mocz 1 B
Mocz dobowy- wapń  8,0      Mocz 1 B
Mocz dobowy -magnez  8,0      Mocz 1 B
Mocz dobowy -fosforany  8,0      Mocz 1 B
Wykrywanie narkotyków w moczu        
Pakiet 1 (amfetamina,morfina,kokaina,marihuana )  32,0      Mocz 1 NA 
Pakiet 2 (barbiturany,benzodiazepiny )  32,0      Mocz 1 NA 
Mocz- amfetamina  10,0      Mocz 1 NA 
Mocz-morfina  10,0      Mocz 1 NA 
Mocz-kokaina  10,0      Mocz 1 NA 
Mocz-marihuana  10,0      Mocz 1 NA 
Mocz-barbiturany  20,0      Mocz 1 NA 
Mocz-benzodiazepiny  20,0      Mocz 1 NA 
Mocz-ekstaza  10,0      Mocz 1 NA 
Badania kału        
Kał – badanie ogólne (stopień strawienia)  10,0      Kał  1 O
Kał – krew utajona ( metoda immunol. nie wymagająca diety)  12,0      Kał 1 K
Kał – lamblie ( m.immunoenzymatyczna )  20,0      Kał 1 L
Kał - pasożyty (jedno oznaczenie)  9,0      Kał 1 P
Kał  - pasożyty (oprócz lamblii) 3 oznaczenia 1-2-3-dzień  25,0      Kał 1 P
Kał na Rota -wirusy  45,0      Kał 1 R
Kał na Rota i Adenowirusy  45,0      Kał 1 R
Badanie w kierunku owsików  8,0      Wycier 1 Ev
Chemia kliniczna        
Aminotransferaza alaninowa (ALAT)  7,0      Surowica 1 B
Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT)  7,0      Surowica 1 B
a-Amylaza (diastaza)   7,0      Surowica 1 B
Albumina  8,0      Surowica 7 B
Cholinoesteraza (CHE )  10,0      Surowica 7 W
Fosfataza zasadowa (ALP )  8,0      Surowica 1 B
Fosfataza kwaśna (ACP)  8,0      Surowica tylko w p.pobrań Luxmed w Lublinie 1 B
Kinaza kreatynowa (CK-NAC)  10,0      Surowica 1 B
Klirens kratyniny endogennej  25,0      Sur. + mocz dob. 1 B
Lipaza  8,0      Surowica 1 B
Proteinogram (elektroforeza białek )  22,0      Surowica 5 EL
Immunofiksacja z proteinogramem (diagnostyka gammaptii monoklonalnych )  120,0      Surowica 7 EL
Białko całkowite  8,0      Surowica 1 B
Bilirubina całkowita (Bil-T)  8,0      Surowica 1 B
Bilirubina bezpośrednia ( sprzężona) (Bil-D )  8,0      Surowica 1 B
Bilirubina pośrednia ( niesprzężona)  18,0      Surowica 1 B
Próby wątrobowe (białko ,bilirubina ,AST,ALT)  30,0      Surowica 1 B
Cholesterol całkowity (CHOL -T )  9,0      Surowica 1 B
Cholesterol HDL (CHOL-HDL )  9,0      Surowica 1 B
Triglicerydy (TG)  9,0      Surowica 1 B
Lipidogram (CHOL-T,CHOL- HDL,CHOL- LDL, TG)  32,0      Surowica 1 B
Glukoza  5,0      Surowica 1 B
Krzywa cukrowa (5 – punktowa, 75g glukozy)  25,0      Surowica 1 B
Krzywa cukrowa (2 – punktowa, 75g glukozy)  15,0      Surowica 1 B
Krzywa cukrowa (2 punktowa ,50g glukozy )  15,0      Surowica 1 B
Krzywa cukrowa (3 – punktowa, 75g glukozy)  18,0      Surowica 1 B
Krzywa cukrowa (3 – punktowa, 50g glukozy)  18,0      Surowica 1 B
Mocznik  8,0      Surowica 1 B
Azot Mocznika(UREA N)  8,0      Surowica 1 B
Kreatynina  8,0      Surowica 1 B
Kwas moczowy  8,0      Surowica 1 B
Próby nerkowe (mocznik,kreatynina kwas moczowy)  18,0      Surowica 1 B
Sód  7,0      Surowica 1 B
Potas  7,0      Surowica 1 B
Chlor  7,0      Surowica 1 B
Wapń całkowity  7,0      Surowica 1 B
Magnez  7,0      Surowica 1 B
Fosforany nieorganiczne  7,0      Surowica 1 B
Żelazo  7,0      Surowica 1 B
TIBC-całkowita zdolność wiązania żelaza  10,0      Surowica 1 B
Gammaglutamylotransferaza (GGT )  8,0      Surowica 1 B
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH )  8,0      Surowica 1 B
Cynk  110,0      Surowica 14 W
Miedź  12,0      Surowica 14 W
Ceruloplazmina  48,0      Surowica 7 W
Lit   15,0      Surowica 1 B
CRP – białko fazy ostrej  15,0      Surowica 1 B
Badania serologiczne        
ASO ilościowo  15,0      Surowica 1 B
Odczyn  reumatoidalny (RF)   10,0      Surowica 1 B
Odczyn  reumatoidalny -Waalera-Rose  10,0      Surowica 1 W-L
WR (VDRL)  12,0      Surowica 1 WR
FTA,FTA-ABS  45,0      Surowica 21 W
TPHA  20,0      Surowica 10 W
Grupa krwi (ABO i Rh ) + przeciwciała (odczyn Coombsa )  30,0      Krew (na  EDTA) 1 Gr
Karta identyfikacyjna grupy krwi( 2 oznacz.+wydanie karty)  100,0      Krew (na  EDTA) 1 Gr
Karta identyfikacyjna grupy krwi( 1oznacz.+wydanie karty)  65,0      Krew (na  EDTA) 1 Gr
Wydanie karty identyfikacyjnej grupy krwi   30,0      2 wyniki badań 1 Gr
Diagnostyka Antygenu D z układu Rh  180,0      Krew (na skrzep) 7 W
Diagnostyka Przeciwciał Odpornościowych  470,0      Krew (na skrzep) 7 W
Kontrola Serologiczna Alloprzeciwciał  300,0      Krew (na skrzep) 14 W
Antygen HLA-B27  140,0      Krew (na EDTA) 7 Gr
IMMUNODIAGNOSTYKA        
Diagnostyka chorób tarczycy        
TSH III generacji  20,0      Surowica 1 H
FT3 (wolne T3)  20,0      Surowica 1 H
FT4 (wolne T4)                 Pakiet (TSH, FT3, FT4)  55,0      Surowica 1 H
P.ciała przeciw receptorom TSH (TRAb)  70,0      Surowica 14 E
P.ciała tarczycowe (Anty TG -p.tyreoglobulinie)  25,0      Surowica 1 H
Tyreoglobulina  (TG)  60,0      Surowica 10 W
P.ciała tarczycowe (Anty TPO– p.peroksydazie tarczycowej)  25,0      Surowica 1 H
Hormony płciowe        
FSH  22,0      Surowica 1 H
LH  22,0      Surowica 1 H
Estradiol (17 B estradiol)  22,0      Surowica 1 H
Progesteron  22,0      Surowica 1 H
Prolaktyna  22,0      Surowica 1 H
HCG-total( ilościowo)  22,0      Surowica 1 H
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)  35,0      Surowica 1 H
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu )  38,0      Surowica 1 H
DHEA (dehydroepiandrostendion )  38,0      Surowica 10 E
Testosteron  24,0      Surowica 1 H
Testosteron wolny  45,0      Surowica 10 A
Estriol wolny  30,0      Surowica 1 H
17-OH Progesteron  39,0      Surowica 10 E
Androstendion  28,0      Surowica 1 H
Pozostałe hormony i metabolity        
Kortyzol  25,0      Surowica 1 H
Aldosteron w dobowej zbiórce moczu  38,0      Mocz 14 W
Aldosteron  38,0      Surowica 14 W
ACTH (hormon adrenokortykotropowy )  20,0      Krew (EDTA -K3) 7 H
ACTH w dobowej zbiórce moczu  55,0      Mocz 14 W
Kalcytonina  50,0      Surowica 3 W
Parathormon  30,0      Surowica 7 H
Hormon wzrostu  20,0      Surowica 7 H
IGF1  55,0      Surowica 7 E
17 -ketosterydy (17 KS) w dobowej zbiórce moczu  38,0      Mocz 14 W
17 ketogenne sterydy w dobowej zbiórce moczu  55,0      Mocz 14 W
Markery nowotworowe        
CA-125 (m.in. marker raka jajnika)   32,0      Surowica 1 H
AFP (alfa-fetoproteina)  25,0      Surowica 1 H
CA-15.3 (m.in. marker raka sutka )  32,0      Surowica 1 H
CA-19.9(m.in.m.nowotworów p.pokarmowego)  32,0      Surowica 1 H
CEA (antygen karcinoembrionalny)   27,0      Surowica 1 H
TPS ( specyficzny polipeptyd tkankowy)  38,0      Surowica 3 W
Wolna podjednostka HCG-beta ( F-HCG-beta)  40,0      Surowica 1 H
B2-mikroglobulina  70,0      Surowica 10 W
PSA wolne (F PSA )  38,0      Surowica 7 H
PSA całkowite  26,0      Surowica 1 H
Markery ryzyka genetycznych wad płodu   Surowica ciężarnej     
Wolna podjednostka HCG-beta (F-HCG-beta )  42,0      1-szy trymestr 1 H
AFP (alfa-fetoproteina )  25,0      Ciąży 1 H
Estriol wolny  30,0      7 H
PAPP-A (białko ciążowe )  45,0      7 H
Test podwójny- test PAPP-A (PAPP-A, F-HCG-beta )  90,0      8-13 hbd 9 Pc
Test potrójny (HCG,wolny estriol,AFP )  90,0      14-22 hbd 9 Pc
Diagnostyka anemii        
Żelazo  7,0      Surowica 1 B
Transferyna  22,0      Surowica 1 B
Wskaźnik Wysycenia Transferyny (WWT)  33,0      Surowica 1 B
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza )  16,0      Surowica 1 B
Ferrytyna  22,0      Surowica 1 H
Witamina B12  25,0      Surowica 1 H
Kwas foliowy  25,0      Surowica 7 H
Erytropoetyna  30,0      Surowica 7 H
Diagnostyka cukrzycy        
Hemoglobina glikowana  [HbA1c]   25,0      Krew (EDTA -K3) 1 B
Insulina  25,0      Surowica 1 H
C – peptyd  25,0      Surowica 7 H
Diagnostyka choroby wieńcowej        
CK-MB (mass)  15,0      Surowica 1 B
Monitorowanie stężenia leków        
Uwaga! Celem określenia stacjonarnego poziomu leku,        
najlepiej pobrać krew rano przed podaniem leku !        
Teofilina  22,0      Surowica 7 W
Digoksyna  40,0      Surowica 7 W
Karbamazepina  40,0      Surowica 7 W
Kwas walproinowy  20,0      Surowica 1 B
Fenytoina (PHT)  70,0      Surowica 7 W
Witamina D3 (25OH D)  65,0      Surowica 2 N
Immunoglobuliny        
IgA  22,0      Surowica 7 B
IgM  22,0      Surowica 7 B
IgG  22,0      Surowica 7 B
IgG, IgA, IgM (łącznie)  60,0      Surowica 7 B
Łańcuchy lekkie kappa  93,0      Surowica 14 W
Łańcuchy lekkie kappa  93,0      Mocz 14 W
Łańcuchy lekkie lambda  93,0      Surowica 14 W
Łańcuchy lekkie lambda  93,0      Mocz 14 W
IgE  22,0      Surowica 1 H
Autoimmunologia        
Komórki LE (diagnostyka tocznia)  20,0      Surowica 1 LE
Przeciwciała przeciwjądrowe,przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne (miano, typ świecenia ) (ANA1,ANA2)   50,0      Surowica 5 Pc
ANA IMMUNOBLOT (przeciwciała przeciwjądrowe z określeniem swoistości-nRNP/Sm, SS-A, Scl-70, Pm-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleosomowe, histonowe, ribP-protein, AMA M2 ) ( ANA 3)  100,0      Surowica 5 Pc
Przeciwciała mitochondrialne (AMA) (IIF)  65,0      Surowica 25 W
Przeciwciała mitochondrialne (AMA) typu M2 (IIF)  65,0      Surowica 25 W
Przeciwciała przeciw dsDNA (IIF, test Crithidium luciliae)  60,0      Surowica 25 W
Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) (IIF)  56,0      Surowica 25 Pc
Przeciwciała przeciw endomysium(retikulinie)IgA EmA (IIF)  58,0      Surowica 14 Pc
Przeciwciała przeciw endomysium(retikulinie)IgG EmA (IIF)  58,0      Surowica 14 Pc
Przeciwciała przeciw endomysium(retikul.)IgG i IgA EmA (IIF)  110,0      Surowica 14 Pc
P.ciała p. transglutaminazie tkankowej  IgA(diagnostyka celiakii)  30,0      Surowica 7 H
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgA (IIF)  70,0      Surowica 14 Pc
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgG (IIF)  70,0      Surowica 14 Pc
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgA, IgG (IIF)  110,0      Surowica 14 Pc
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA (IIF)  58,0      Surowica 14 Pc
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgG (IIF)  58,0      Surowica 14 Pc
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA ,IgG  (IIF)  95,0      Surowica 14 Pc
Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny  110,0      Surowica 25 W
Przeciwciała pemphigus/pemphigoid (IIF) .  77,0      Surowica 25 W
P-ciała przeciw bł.podst.kłębuszków nerkowych (anty GBM) i błonie pęcherzyków płucnych (Goodpasture's Syndrome) (IIF)  76,0      Surowica 25 W
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) (IIF)  68,0      Surowica 25 W
Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF)  58,0      Surowica 25 W
Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF)  60,0      Surowica 25 W
Przeciwciała przeciw korze nadnerczy (IIF)  87,0      Surowica 25 W
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (IIF)  58,0      Surowica 25 AUT
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym (receptorom cholinergicznym) i przeciwko mięśniówce serca (Miasthenia gravis) (IIF)  87,0      Surowica 25 W
Przeciwciała przeciw mięśniówce serca (IIF)  77,0      Surowica 25 W
Przeciwciała anty-LKM (IIF)  48,0      Surowica 25 AUT
Panel wątrobowy PEŁNY (ANA, AMA, ASMA, anty-LKM) (IIF)  116,0      Surowica 25 AUT
Panel wątrobowy ( anty-LKM,LPS,SLA)) (IIF)  70,0      Surowica 25 W
Przeciwciała przeciw kanalikom żółciowym (IIF)  58,0      Surowica 25 W
Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym (cukrzyca), komórkom międzywyspowym  trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa) (IIF)  87,0      Surowica 25 W
Przeciwciała przeciw plemnikom (IIF)  60,0      Surowica 3 Pc
Przeciwciała przeciw antygenom jajnika (IIF)  125,0      Surowica 14 Pc
Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga jąder (IIF)  87,0      Surowica 25 W
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (IIF)  87,0      Surowica 25 W
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG (ELISA)                        30,0      Surowica 5 E
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM  (ELISA)                      30,0      Surowica 5 E
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM  (ELISA)           60,0      Surowica 5 E
Przeciwciała przeciw b2-glikoproteinie-1 IgG  77,0      Surowica 14 E
Przeciwciała przeciw b2-glikoproteinie-1 IgM  77,0      Surowica 14 E
Przeciwciała przeciw b2-glikoproteinie-1 IgG i IgM  144,0      Surowica 14 E
Przeciwciała przeciw protrombinie IgG (IIF)  58,0      Surowica 95 W
Przeciwciała przeciw protrombinie IgM (IIF)  58,0      Surowica 95 W
Przeciwciała przeciw protrombinie IgG i IgM (IIF)  105,0      Surowica 95 W
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG (IIF)  38,0      Surowica 95 W
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM (IIF)  38,0      Surowica 95 W
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG i IgM (IIF)  72,0      Surowica 95 W
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG (IIF)  38,0      Surowica 95 W
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM (IIF)  38,0      Surowica 95 W
Przecwciała anty-GAD  85,0      Surowica 14 E
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM (IIF)  72,0      Surowica 95 W
    Osteoporoza        
Pyrylinks D (dezoksypirydynolina)  38,0      Mocz 3 W
Osteokalcyna  33,0      Surowica 7 W
C telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)  68,0      Surowica 14 W
     Inne        
Homocysteina  35,0      Osocze cytrynian. 7 H
Leptyna  68,0      Surowica 35 W
IL-6 (interleukina 6 )   55,0      Surowica 5 W
Alfa- 1- antytrypsyna  58,0      Surowica 18 W
Anty- CCP (wysokospecyficzny marker RZS )  90,0      Surowica 7 E
Toxocaroza IgG (półilościowo)  88,0      Surowica 14 W
Białka układu dopełniacza         
C-3 (składnik dopełniacza)  58,0      Surowica 16 W
C-4 (składnik dopełniacza)  58,0      Surowica 16 W
Diagnostyka infekcji        
Markery serologiczne zakażenia HAV(wzw typu A)        
P-ciała anty HAV IgM  68,0      Surowica 8 W
Markery serologiczne zakażenia HBV (wzw typu B)        
 HbsAg (antygen powierzchniowy)  20,0      Surowica 1 H
HbsAg test potwierdzenia  60,0      Surowica 3 H
 Hbe Ag (antygen)  35,0      Surowica 7 W
P-ciała anty- HBc IgM    35,0      Surowica 14 W
P-ciała anty- HBc całkowite  35,0      Surowica 1 N
P-ciała anty-HBs (test ilościowy )  22,0      Surowica 1 H
P-ciała anty Hbe  35,0      Surowica 14 W
HBV-DNA (PCR)  125,0      Surowica 7 W
Markery serologiczne zakażenia HCV(wzw typu C)        
 P-ciała anty HCV   30,0      Surowica 1 B
 HCV-RNA (PCR)  125,0      Surowica 14 W
HCV-genotypowanie  350,0      Surowica 7 W
Markery serologiczne cytomegalii        
 P-ciała anty CMV IgG   28,0      Surowica 1 N
 P-ciała anty-CMV IgM   28,0      Surowica 1 N
Awidność CMV IgG  50,0      Surowica 2 N
Cytomegalia-badanie genetyczne(jakościowe)  180,0      Krew na EDTA/surowicę(mat. przyjmujemy Pon.-Czw) 7 W
Markery serologiczne różyczki        
 P-ciała anty-Rubella IgG (test ilościowy)  25,0      Surowica 1 N
 P-ciała anty-Rubella IgM (test półilościowy)  25,0      Surowica 1 N
Markery serologiczne toksoplazmozy        
 P-ciała anty- toksoplazma gondii IgG (test ilościowy)  25,0      Surowica 1 N
P-ciała anty –toksoplazma gondii IgM (test półilościowy)  25,0      Surowica 1 N
P-ciała anty-toksoplazma gondii IgA  50,0      Surowica 25 W
Awidność toxo IgG  65,0      Surowica 2 N
Toksoplazma RT PCR(Nucleagena)  180,0      Krew na EDTA/surowicę(mat. przyjmujemy Pon.-Czw) 14 W
Toksoplazma gondii-badanie genetyczne  135,0      Krew na EDTA/surowicę(mat. przyjmujemy Pon.-Czw) 10 W
Markery HIV        
 P-ciała anty-HIV1/HIV2 IgG+ antygen p24  30,0      Surowica         (probówka 10ml) 1 HIV
 HIV – test potwierdzenia (Western blot )  230,0      Surowica 3 HIV
HIV_badanie genetyczne(ilościowo)  450,0      Surowica 14 W
Markery boreliozy        
P-ciała anty Borelia burgdoreferi IgG -test ilościowy  25,0      Surowica 2 E
P-ciała anty- Borelia burgdoreferi IgM -test ilościowy  25,0      Surowica 2 E
Borrelia Western Blot IgM-  test potwierdzenia  70,0      surowica 3 Pc
Borrelia Western Blot IgG - test potwierdzenia   70,0      surowica 3 Pc
Borrelia burgdoreferi-badanie genetyczne  135,0      Krew na EDTA/surowicę(mat. przyjmujemy Pon.-Czw)
10 W
Markery zakażenia chlamydiami        
 Chlamydia trachomatis (test jakościowy ) -antygen  28,0      K-wymaz z szyjki macicy 1 CHL
 Chlamydia trachomatis (test jakościowy ) -antygen  28,0      M-mocz,cewka moczowa 1 CHL
 Chlamydia trachomatis p.ciała IgG (test ilościowy)  40,0      Surowica 5 E
Chlamydia trachomatis p.ciała IgM  45,0      Surowica 5 E
Chlamydia trachomatis UroGin  65,0      wymaz/mocz 14 W
Chlamydia/Ureaplazma/Mycoplasma genit-UroGin  270,0      wymaz/mocz 14 W
Chlamydia/Ureaplazma/Mycoplasma hom.-UroGin  270,0      wymaz/mocz 14 W
 Chlamydia pneumonie p.ciała IgG (test ilościowy )  45,0      Surowica 7 E
Markery mononukleozy        
Mononukleoza  p-ciała IgM (test jakościowy )  35,0      Surowica 1 MO
EBV IgG (VCA)-przeciw otoczce wirusa  30,0      Surowica 2 N
EBV IgM (całkowite)  30,0      Surowica 2 N
Markery ospy wietrznej,półpaśca,opryszczki        
P-ciała anty Varicella zoster IgG  (ospa wietrzna)  70,0      Surowica 14 W
P-ciała anty Varicella zoster IgGM  (ospa wietrzna)  70,0      Surowica 14 W
P-ciała anty-Herpes 1i2 IgG (test jakościowy)  25,0      Surowica 14 W
P-ciała anty-Herpes 1i2 IgM (test jakościowy)  25,0      Surowica 14 W
HSV I/II-UroGin  170,0      wymaz 7 W
Markery odry        
P-ciała przeciw wirusowi odry IgM   60,0      Surowica 21 W
P-ciała przeciw wirusowi odry IgG  60,0      Surowica 21 W
P-ciała nagminnego zapalenia przyusznic (świnki)        
P-ciała przeciw wirusowi świnki IgG  55,0      Surowica 18 W
P-ciała przeciw wirusowi świnki IgM  55,0      Surowica 18 W
Inne        
Bruceloza IgG  50,0      Surowica 14 W
Bruceloza IgM  50,0      Surowica 14 W
Helicobacter pylorii IgG (test ilościowy)  25,0      Surowica 1 H
Helicobacter pylorii -antygen  25,0      Kał 1 A
Mykoplazma IgG  45,0      Surowica 10 E
Mykoplazma IgM  45,0      Surowica 10 E
Mycoplasma gentalium-UroGin  170,0      wymaz/mocz 14 W
Mycoplasma hominis-UroGin  170,0      wymaz/mocz 14 W
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG  45,0      Surowica 14 W
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA  45,0      Surowica 14 W
Krztusiec(Bordetella pertusis)IgM  45,0      Surowica 14 W
Pneumocystoza IgG (jakościowo )  48,0      Surowica 18 W
Pneumocystoza IgM (jakościowo )  48,0      Surowica 18 W
Listerioza test jakościowy  36,0      Surowica 10 W
Cytologia błony śluzowej nosa (diagnozowanie przewlekłych nieżytów nosa ) -Eozynofilia  20,0      Wymaz z nosa 7 Eo
Odporność komórkowa (ocena funkcji neutrofili i makrofagów przydatna w diagnozowaniu nawracających infekcji bakteryjnych,wirusowych,grzybiczych )  40,0      Krew pełna(na heparynę) 7 Ra
Wskaźnik fagocytozy  20,0      Krew pełna(na heparynę) 7 W
Wskaźnik redukcji  20,0      Krew pełna(na heparynę) 7 W
Badanie płynu stawowego  20,0      Płyn stawowy 2 PS
Gardnerella vaginalis/Lactobacillus sp.-UroGin  220,0      Wymaz/mocz/nasienie 7 W
Neisseria gonorrhoae-UroGin  170,0      Wymaz/mocz/nasienie 7 W
Pronatal(Herpes I/II,Chlamydia trach.,Ureaplasma sp.,Mycoplasma hom.)-UroGin  320,0      Wymaz 7 W
Trichomonas vaginalis-UroGin  170,0      Wymaz/mocz/nasienie 14 W
Ureaplasma species-UroGin  170,0      Wymaz/mocz 14 W
TORCH-profil IgG(TOX,CMV,Różyczka,Herpes)  70,0      Surowica 3 Pc
TORCH-profil IgM(TOX,CMV,Różyczka,Herpes)  70,0      Surowica 3 Pc
Kariotyp  410,0      Krew żylna 95 W
Badania genetyczne        
Badanie w kierunku ustalenia ojcostwa dla 2-3 osób (17 locii )  1 100,0      Wymaz z wewn.str.policzka/krew na EDTA 30 W
HPV (pakiet 33 genotypy)  190,0      wymaz z szyjki 10 W
BRCA1 (marker raka jajnia lub/i sutka, prostaty)  290,0      Wymaz z wewn.str.policzka/krew na EDTA(mat.przyjmujemy Pon-Czw)  7 W
HTGR (mutacja genów predysponująca do zachorowania na raka tarczycy,piersi,jajników,,okrężnicy,jelita grubego,czerniaki )  250,0      Wymaz z wewn.str.policzka/krew na EDTA(mat.przyjmujemy Pon-Czw)  14 W
Azoospermia (uszkodzenia genetyczne będące przyczyną azoospermii lub oligospermii)  490,0      krew(matrix) 14 W
Mycobacterium tuberculosis (jakościowo)  135,0      plwocina/wymaz/krew 14 W
Hemochromatoza  590,0      Wymaz z wewn.str.policzka/krew na EDTA(mat.przyjmujemy Pon-Czw)  14 W
Mukowiscydoza  590,0      Wymaz z wewn.str.policzka/krew na EDTA(mat.przyjmujemy Pon-Czw)  14 W
Choroba Alzheimera  485,0      Wymaz z wewn.str.policzka/krew na EDTA(mat.przyjmujemy Pon-Czw)  14 W
Choroba Parkinsona  485,0      Wymaz z wewn.str.policzka/krew na EDTA(mat.przyjmujemy Pon-Czw)  14 W
CCR5 (odporność na zakażenie wirusem HIV )  490,0      Wymaz z wewn.str.policzka/krew na EDTA(mat.przyjmujemy Pon-Czw)  14 W
Dziedziczna skłonność miażdżycowa  590,0      Wymaz z wewn.str.policzka/krew na EDTA(mat.przyjmujemy Pon-Czw)  14 W
Diagnostyka niepłodności         
Analiza nasienia wg.WHO -zakres podstawowy  75,0      Nasienie-osobiście 1 H
Analiza nasienia wg.WHO -rozszerzenie badania  150,0      Nasienie- osobiście 1 H
Mar-test (ocena p-ciał opłaszczonych na plemnikach)  140,0      Nasienie-osobiście 1 H
Mikrobiologia        
Badania bakteriologiczne        
Posiew bakteriologiczny  35,0        3 Po
Posiew + MIC  35,0        3 Po
Posiew moczu +antybiogram  30,0      mocz 3 Po
Posiew wymazu z gardła +antybiogram  35,0      wymaz z gardła 3 Ga
Posiew wymazu z ucha +antybiogram  35,0      wymaz z ucha 3 U
Posiew wymazu z nosa +antybiogram  35,0      wymaz z nosa 3 No
Posiew wymazu z oka +antybiogram  35,0      wymaz z oka 3 O
Posiew nasienia   +antybiogram  35,0      nasienie 3 Po
Posiew kału +antybiogram  35,0      kał 3 Po
Posiew wydzieliny z pochwy +antybiogram  35,0      wymaz z pochwy 3 Pw
Posiew z kanału szyjki macicy +antybiogram  35,0      wymaz z kanału szyjki 3 Ks
Posiew ropy +antybiogram  35,0      ropa 3 Ro
Posiew plwociny +antybiogram  35,0      plwocina 3 Pl
Posiew wymazu z cewki moczowej +antybiogram  35,0      wymaz z cewki 3 Po
Posiew wymazu z odbytu +antybiogram  35,0      wymaz z odbytu 3 Od
Posiew ze skóry   +antybiogram  35,0      zeskrobiny ze skóry 3 Po
Posiew z płynów ustrojowych +antybiogram  35,0      wymaz z płynów  3 Po
Posiew w kierunku Salmonella,Shigella (SS )  90,0      3x kał 7 SS
Posiew w kierunku Salmonella, Shigella do celów profilaktycznych ( 1 badanie)  35,0      kał 3 Po
Posiew w kierunku Haemophilus influenzae  35,0      wymaz z gardła 3 Hi
Clostridium difficile  60,0      kał w sterylnym pojemniku 1  
Badania mykologiczne        
Badanie mykologiczne bezpośrednie (identyfikacja dermatofitów,grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych)  20,0      Włosy,skóra , paznokcie 1 My
Badanie w kierunku Demodex sp.  20,0      skóra, włosy 1 Dx
Wymaz bezpośredni z pochwy  20,0        1 Bp
Wymaz bezpośredni z cewki  20,0        1 Bp
Posiew mykologiczny  35,0        14 My
Posiew mykologiczny             + mykogram  70,0        21 My
Mykogram  35,0        7 My
Posiew w kierunku GNC         ( rzeżączka)  35,0      M-mocz,cewka moczowa 3 Gn
Posiew w kierunku GNC         ( rzeżączka)  35,0      K-wymaz z szyjki macicy    
Diagnostyka cytologiczna        
Cytologia ginekologiczna (badania cytohormonalne )  25,0      Wymaz z szyjki macicy 7 Nz